15 grudnia 2016, 11:25
HTTP/2
Serwujemy dane. Dużo danych. Obecnie tylko nasze natywne aplikacje mobilne generują ruch na poziomie kilkunastu miliardów requestow miesięcznie. Jak sobie z tym radzimy, a co więcej - jak sprawiamy, że nasi mobilni użytkownicy nie wyrywają sobie włosów na głowie czekając na pobranie takiej ilości danych?
27 czerwca 2016, 8:47
Webpack
Webpack - jak się w nim nie pogubić, jak tworzyć własne pluginy, loadery i optymalizować.
10 czerwca 2016, 16:11
Kilka cech nowoczesnego front-endu
20 lat temu w zasadzie nie istniał. Był częścią czegoś, co nazywano webmasteringiem, słowem w tej dekadzie raczej kabaretowym. Przez lata jednak, wraz ze wzrostem znaczenia interfejsów w codziennym aplikacjach, sprofesjonalizował się, a wokół niego wytworzyły się wielomilionowe społeczności, konferencje, zwyczaje i dobre praktyki, tworząc rynek wart miliardy.
4 czerwca 2016, 7:53
Platforma Kontentowa - jak chcemy wprowadzić hybrydowe aplikacje w 150 serwisach
Platforma Kontentowa to nasz sposób na wprowadzenie nowej jakości w tworzeniu projektów w GWP. Naszym celem jest zapewnienie szybkiego i atrakcyjnego dostępu do treści w 150 serwisach. Jak udało nam się to uzyskać?
31 maja 2016, 12:18
Multimedia w portalu? Oh, wait!
Wydaje się, że w erze HTML5 obsługa multimediów sprowadza się wyłącznie do osadzenia tagu <video>. Rzeczywistość jest jednak inna.
16 maja, 13:45
Pierwsze spotkanie grupy Movibe
12 maja 2016 odbyło się pierwsze z serii spotkań grupy Movibe, mających na celu dzielenie się wiedzą, jaką zdobywamy przy projektach o największej skali w tej części Europy. Inauguracyjne spotkanie poświęcone było zwłaszcza zagadnieniom frontendowym - można było posłuchać keynote naszego gościa, oraz trzech technicznych prezentacji
Adam Mazur

Adam Mazur

Przemek Konopko

Przemek Konopko

Michał Kąkol

Michał Kąkol

Radosław Rosłaniec

Radosław Rosłaniec

Krzysztof Politowski

Krzysztof Politowski

Justyna Wardzińska

Justyna Wardzińska

Rafał Boniecki

Rafał Boniecki

Wojciech Meler

Wojciech Meler

Łukasz Rosa

Łukasz Rosa

Bartosz Borkowski

Bartosz Borkowski

Jakub Podeszwik

Jakub Podeszwik

Łukasz Falkowicz

Łukasz Falkowicz

Paweł S. Piotrowski

Paweł S. Piotrowski

Piotr Truszkowski

Piotr Truszkowski

Paweł Kowalczyk

Paweł Kowalczyk

Gabor Wnuk

Gabor Wnuk

Patrycja Szabłowska

Patrycja Szabłowska

Karol Morawski

Karol Morawski

Nałogowy biegacz i pochłaniacz książek

Mateusz Koślacz

Mateusz Koślacz